Bệnh viện thú y (Dr.Bulldog 's Thú cưng Bệnh viện)

Dr.Bulldog 's gần đây đã mở bệnh viện. Giúp để chứa và điều trị bệnh nhân gõ cửa nhà ông.

Điều khiển.

  • : Chăm sóc cho bệnh nhân.

Tất cả trò chơi
Benh-vien-thu-y-dr-bulldog-s-thu-cung-benh-vien
43% yêu thích trò chơi