Bác sĩ trò chơi

Chào đón bệnh nhân, chẩn đoán bệnh tật của họ và các phương pháp điều trị thích hợp của họ.

Điều khiển.

  • : Click vào các mục để hành động.

Tất cả trò chơi
Bac-si-tro-choi
72% yêu thích trò chơi