เกมพยาบาล

ช่วยให้พยาบาลทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่จะวินิจฉัยโรคประสบโดยผู้ป่วยของเขาและทำให้พวกเขารักษา

ควบคุม

  • : รักษาการ

เกมทั้งหมด
เกมพยาบาล
80% รักเกมนี้