เกมฉีดกับพยาบาล

คุณมี 100 วินาทีและ 100 เข็มฉีดยาฉีดสำหรับทำให้ไปได้มากที่สุด
แนะนำเล็กน้อยหลีกเลี่ยงการตำรวจและสุนัขที่ทำให้คุณเสียคะแนน

ควบคุม

  • : ย้ายไปทางขวา
  • : ย้ายไปทางซ้าย
  • : เข็มฉีดยาเริ่ม

เกมทั้งหมด
เกมฉีดกับพยาบาล
74% รักเกมนี้