เกมหมอฟัน

เล่นทันตแพทย์และดึงออกมาฟันของผู้ป่วยโดยไม่ทำร้ายเขา

ควบคุม

  • : นำเครื่องมือคลิกเพื่อถอนฟัน

เกมทั้งหมด
เกมหมอฟัน
77% รักเกมนี้