DocMadness ay isang site na nag-aalok ng isang seleksyon ng mga laro online ospital.
Ilagay sa iyong puting amerikana at maglakad ang mga corridors ng ospital para sa pasyente pag-aalaga.
Piliin upang i-play bilang isang siruhano, isang nars, isang paramediko, isang doktor, isang firefighter o isang dentista.
Maglibang sa mga ito!.