அன்று அறுவை சிகிச்சை அனைத்து அம்சங்களுடன் (தளத்தின் பெயர்) கண்டறிய.
ஒரு மாற்று ஒரு மூக்கின் ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை பெற அல்லது ஒரு பிரேத பரிசோதனை செய்ய செய்ய கற்றுக்கொள்ள.