فرار اتاق در بیمارستان (بیهوشی بی پایان)

شما می توانید در یک بیمارستان به دام افتاده، جستجو در اطراف برای پیدا کردن آیتم هایی که به شما کمک خواهد کرد که فرار است.

گروه شاهد بود.

  • : اقدامات و اشیاء.

همه بازی ها
فرار-اتاق-در-بیمارستان-بیهوشی-بی-پایان
80% عاشق این بازی