بازی آمبولانس مواد منفجره

هدف در این بازی، آمبولانس رانندگی بیماران به بیمارستان است، اما بیشترین آسیب احتمالی به چرخ از آمبولانس.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : به جلو خم شده است.
  • : تمایل به عقب.

همه بازی ها
بازی-آمبولانس-مواد-منفجره
73% عاشق این بازی