اتاق بازی فرار با آمبولانس

مسدود کردن یک دیوار عبور از guete آمبولانس در اطراف برای پیدا کردن یک راه برای عبور از دیوار.

گروه شاهد بود.

  • : نگاهی به اشیاء.

همه بازی ها
اتاق-بازی-فرار-با-آمبولانس
75% عاشق این بازی