DocMadness je site koji nudi izbor online igre bolnici.
Stavite na bijelom kaputu i hodati hodnicima bolnice za skrb o bolesniku.
Odaberite igrati kao kirurg, medicinska sestra, bolničar, liječnik, vatrogasac ili zubara.
Zabavite se s njim!.