სხდებიან სასწრაფო დახმარების გააქტიურდეს siren და შეუერთდება უახლოეს საავადმყოფოში.
იჩქარეთ, რადგან ადამიანის ცხოვრება თქვენს ხელშია.