DocMadness yn safle sy'n cynnig detholiad o gemau ar-lein ysbyty.
Rhowch ar eich cot wen a cherdded y coridorau yr ysbyty ar gyfer gofal cleifion.
Dewis i chwarae fel llawfeddyg, nyrs, parafeddyg, meddyg, diffoddwr tân neu ddeintydd.
Cael hwyl ag ef!.